عرض تسلیت

جناب آقای مهندس داریوش کسرایی ،عضو محترم هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه سوره (ادامه ...)

تاريخ :17/07/1392

اطلاعیه

زمان پایان کلاسها در سال 1391 و شروع کلاسها در سال1392 (ادامه ...)

تاريخ :26/12/1391

آزمون موسیقی

برگزاری آزمون موسیقی سازمان سنجش در دانشکده معماری (ادامه ...)

تاريخ :26/09/1391

اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه سوره  (ادامه ...)

تاريخ :21/09/1391

آزمون کارشناسی ارشد موسیقی

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد موسیقی در دانشکده معماری دانشگاه سوره (ادامه ...)

تاريخ :02/05/1391

کارگاه آشنایی با تایل های گچی و بتنی

کارگاه آموزشی آشنایی و نصب تایل های گچی و بتنی در دانشکده معماری (ادامه ...)

تاريخ :20/02/1391


بایگانی اخبار